HEB JE ER AL EENS BIJ STIL GESTAAN?

Vrijdag 26 januari 2018
HEB JE ER AL EENS BIJ STIL GESTAAN?

De enige zekerheid die we krijgen bij onze geboorte……….ons leven is ook weer eindig. Maar vaak realiseren we dit niet als alles ‘gewoon’ z’n gangetje gaat en we gezond zijn. De dood dat schuiven we heel gemakkelijk voor ons uit. Maar hoe dan ook, eens staat de dood voor je deur. De dood kan heel plotseling toeslaan, maar soms kondigt de dood zich aan d.m.v. een ziekte. Het is een heel groot verschil of je te maken krijgt met een plotselinge dood of een dood waar je naar toe leeft. Als je met elkaar kunt bespreken hoe e.e.a. geregeld is, kan dit enorm veel leed besparen.

De dood brengt veel verdriet met zich mee, voor de nabestaande staat de wereld plotsklaps stil en toch draait deze gewoon door. Er kan niet even op een stopknop gedrukt worden, sterker nog er moeten enorm veel zaken geregeld worden. Tijd en ruimte voor rouw is er nauwelijks en een hele dot watten hebben zich in de hoofden van de nabestaande genesteld, helder denken is dan erg moeilijk. Ik hoor vaak van nabestaande dat ze het gevoel hebben dat ze zich in een soort film bevinden. De rouw dat komt later, voor rouw heb je ruimte nodig. Ieder rouwt op zijn eigen manier, er bestaat geen draaiboek voor rouw.

Bij de dood komen vaak ook direct zorgen om de hoek kijken, sommige van deze zorgen kun je voorkomen door er van tevoren eens wat vaker bij stil te staan. In mijn omgeving bespreek ik dit regelmatig en zet ik mensen aan het denken. Er wordt echt te weinig nagedacht over hoe men ervoor staat na een overlijden. Ik maak het te vaak mee, zorgen zoals: Kan ik nog wel in dit huis blijven wonen? Red ik het wel met mijn inkomen? Is er geld beschikbaar voor een afscheid? Deze vragen komen heel snel om de hoek kijken. Verlies je een partner dan valt er vaak een héél inkomen weg, maar alles is wel berekend op die twee inkomens. Dit kan grote (soms direct) financiële zorgen met zich meebrengen of vragen om wel hele snelle beslissingen, heb je daar al eens over nagedacht? Er kan zoveel leed bespaard blijven als hiervan tevoren goed over nagedacht is. Er wordt wel eens gezegd: het is maar geld. Ja dat klopt het is maar geld, maar het kan enorm veel zorgen met zich mee brengen en dat in een tijd waarin rouw eigenlijk de ruimte zou moeten krijgen.

Ik geef vaak aan: Hoe moeilijk het ook is om over je dood na te denken, sta eens er toch eens vaker bij stil. Is alles wel goed geregeld? Weten de nabestaande hoe alles is geregeld is? Weten ze ook waar alles terug te vinden is? Waar zijn er eventuele verzekeringen, hypotheken of zekerheden afgesloten? Is het nog nodig of verstandig om naar de notaris te gaan? Zijn er wachtwoorden etc. die de naasten moeten weten? Is er een levensverzekering of een uitvaartverzekering en hoe kunnen de nabestaande deze besteden?

Kortom, sta eens even stil bij je eigen levenseinde………………………..het kan zoveel onnodig leed voorkomen!
 
Foto: Wouter Schmeetz