VER

Maandag 08 juli 2019

Verdrietig

Verward

Verwond

Verdwaald

Verdoofd

Vermoeid

Verdwaasd

Verstard

Verbijsterd

Vertwijfeld

Zo ver en toch dichtbij