Stervensbegeleiding

ONDERSTEUING TIJDENS ZIEKTE:

Tijdens mijn eigen ziekteproces kwamen mijn ervaringen van werken in het ziekenhuis, goed van pas. Gesprekken met artsen en het plannen van mijn onderzoeken, maakte het proces van 'ziek zijn' beter' te dragen.

Ik schrijf een blog over alles wat ik meemaak en voel tijdens het ziekteproces, met alles wat erna komt. Door deze blog heb ik veel contact met lotgenoten.  Deze lotgenoten gaan met mij in gesprek over hun eigen ervaring en dilemma’s. Na deze ervaringen ben ik gaan denken of het bij mij past om andere mensen in eenzelfde situatie te gaan begeleiden.

In oktober 2015 werd ik met borstkanker gediagnostiseerd. Inmiddels heb ik de ziekte overwonnen. Het heeft mij tevens ervaringsdeskundige gemaakt. Iets wat zeker meegenomen wordt in mijn vorm van begeleiden.

Begeleiding zou kunnen bestaan uit:
●         Artsenbezoek
●         Onderzoeken plannen
●         Ontlasten van zieke en naasten
           ●  klankbord zijn
           ●  hart luchten
           ●  angst delen
●         praktische ondersteuning
            ● WMO
            ● Thuiszorg regelen
                    

Wordt U of naaste geconfronteerd met een ziekte, neem dan eens contact met me op. Samen kunnen we bespreken wat ik voor u zou kunnen betekenen in deze roerige tijden.

 

ONDERSTEUNING VOOR, TIJDENS EN NA HET OVERLIJDEN

Ieder leven is eindig, we weten dat en tegelijkertijd schuiven we dit besef voor ons uit. Als het moment van afscheid daar is, komt er veel op u en uw naasten af. Eigenlijk is er van alles te bespreken en te regelen, maar waar begint u? Te midden van verdriet, misschien wel boosheid en verslagenheid lijkt het een stroomversnelling waar u de grip verliest.

Goed afscheid nemen is belangrijk: het schept rust voor u, die het aardse gaat verlaten, en voor degenen die achterblijven. Een afscheid waar goed op kan worden teruggekeken, het gevoel dat alles gezegd en gedaan is, geeft ruimte om verder te gaan. 

Daar kunt u al vooraf over nadenken, gewoon omdat u dat rust geeft. Het kan ook nódig zijn omdat u weet dat het levenseinde nadert. U bent bepalend in het proces wat gaat komen. De mogelijkheden omtrent zelf regie in deze levensfase zijn in Nederland vrijwel onbeperkt.
 
Wat kan ik voor u betekenen:

  • Een klankbord en ondersteuning voor de stervende in de laatste levensfase
  • Een klankbord en ondersteuning van mantelzorgers, dierbare, naasten of gezinsleden
  • Ondersteuning bij het regelen van de uitvaart
  • Een klankbord en ondersteuning in het verwerkingsproces voor degene die achterblijven
  • Praktische ondersteuning en hulp bij het regelen van alles wat komt kijken in de laatste fase van een levenseinde, vóór en na overlijden.

Ik zal aandacht hebben voor de zorgen die er zijn, het verdriet van het aankomend verlies. Ik ga samen met u en uw naaste, een goede manier vinden van afscheid nemen.