Mijn werkwijze

EEN AFSCHEIDSBEGELEIDER HELPT VORM EN INHOUD TE GEVEN AAN EEN AFSCHEIDSDIENST, EEN UITVAARTONDERNEMER REGELT DE PRAKTISCHE ZAKEN.
 

Als afscheidsbegeleider werk ik onafhankelijk, ik ben niet verbonden aan één uitvaartondernemer. Iedereen kan mij direct benaderen of doet dit via de uitvaartondernemer.

Na het eerste contact maak ik een afspraak met de naasten voor op een zo kort mogelijk termijn. Tijdens deze eerste afspraak ga ik vooral luitsteren naar al de verhalen over wie de overledene was en maak hiervan aantekeningen. Ik neem al deze verhalen mee naar huis en verwerk dit tot een in memoriam. We bespreken samen de wensen voor de afscheidsdienst en hoe die er uiteindelijk uit zou moeten komen te zien. Misschien zijn er rituelen of gebruiken, maar ook muziek en foto’s die de naasten graag terug willen zien in de dienst, dat is allemaal mogelijk. Na de eerste afspraak werk ik de afscheidsdienst uit en maak een draaiboek, ik blijf hierover in contact met de naasten. Ik schrijf de teksten, maar misschien zijn er naasten die zelf een tekst willen schrijven en voorlezen of dat deze wordt voorgelezen, dat alles verwerk ik in een draaiboek. Het draaiboek met de teksten leg ik later voor aan de naasten en na eventuele aanpassingen zal het uiteindelijk draaiboek vast worden gelegd. Ik zal de dienst begeleiden en presenteren en blijf tot het laatste moment bij de nabestaande om ze te ondersteunen. Een PowerPointpresentatie met foto herinneringen gekoppeld aan muziek, ook daarin kan ik ondersteunen. Het is erg belangrijk dat er teruggekeken kan worden naar een goed, persoonlijk en passend afscheid. Goed afscheid nemen is erg belangrijk voor de verwerking en zal helpen tijdens het rouwproces.

Uitvaartondernemers werken vaak samen met een aantal uitvaartsprekers uit hun eigen netwerk, maar het is aan de naasten zelf wie ze uiteindelijk hiervoor in willen schakelen. Het vorm en inhoud geven van een afscheidsdienst behoren niet tot de vaste taken en kosten van een uitvaartondernemer. Als men deze begeleiding van hen afneemt wordt er doorgaans een extra tarief berekend. Mijn tarief is conform de gebruikelijke tarieven die worden gehanteerd en staan op mijn website.

Als afscheidbegeleider ontzorg ik en vertaal de wensen om samen te komen tot een passend en persoonlijk afscheid van wie de overledene was.